Næring

Karasjok og Sápmi Park

Karasjok kommune er Norges nest største kommune med et areal på 5463 kvadratmeter og ca 2800 innbyggere. Karasjok kommune grenser til Alta, Porsanger, Tana og Kautokeino kommune. I tillegg grenser Karasjok til de finske kommune Utsjok og Enare. Med sine anerkjente samiske institusjoner og levende samisk kultur er Karasjok samenes “hovedstad” i Norge. Karasjok er en tospråklig kommune hvor 90 % snakker samisk og det finnes ca 60.000 reinsdyr på høst- og vinterbeite i Karasjok kommune.

Næring

De to viktigste næringene i Karasjok er reindrift og jordbruk. Forskere har funnet jordbruk aktivitet som de har sporet tilbake til 16-1700 tallet. Jakt og fiske er også to viktige næringer i Karasjok. Du finner et helt unikt friluftsliv her i Karasjok med gode muligheter for rype- og elgjakt, fiske og isfiske og hvis du er heldig kan du en kald klar vinternatt se nordlyset danse på himmelen. Navnet Karasjok har kommunen fått fra elva Kárášjohka som renner tvers i gjennom kommunen. Johka er samisk og betyr elv, Karas kommer enten fra samisk og betyr trefat eller fra finsk og betyr bukt – den buktende elva.

Næring
Næring

Bygda Karasjok har vokst fra å være den lille vinterleiren Avjuvarri som ligger 4 minutter fra det som i dag er Karasjok sentrum. I tillegg til den flotte naturen og de spennende omgivelsene du finner her så er også Karasjok i dag et av flere kulturelle og sosiale arenaer for samer i Norge. Mange viktige samiske institusjoner ligger her som for eksempel NRK Sápmi, Sametinget, De samiske samlinger, Samisk Kunstnersenter og Samisk Nasjonalt kompetansesenter(SANKS).

Sápmi Park

Men nok turistinformasjon. Det var fornøyelsesparker vi skulle snakke om – beklager avsporingen men håper den var informativ. Sápmi Park kan by på Det MagiskeTeater, Siida med reinsdyr, samisk håndverk, suvenirbutikk med egen sølvsmie og tax free refund, glassblåseri, Storgammen restaurant, turistinformasjon med valutaveksling og kafe.

SIIDA

Midt i den samiske kultur parken ligger en sommer siida og en vinter siida. Boplassene er bygget på tradisjonelt vis og viser hvordan reindriftssamene har bodd, enten i lávvu eller i gammer torvhytter. En samisk reindriftsfamilie er vertskap for “Siidaen”. Her kan du handle duodji som er ekte samiske håndverksartikler å se hvordan det produseres.

I utkanten av boplassene finnes det en innhengning for reinsdyr. Her er det mulighet til å lære hvordan man kaster lasso, og selv prøve seg på denne kunsten.

STÁLUBÁKTI – ÅNDENES FJELL

Stálubákti – Åndenes fjell, er intet mindre enn et magisk teater. En noaidi – en gammel lærd – forteller om samenes førkristne tro rundt skapelsen, livet og døden og hvordan alt henger sammen. Forestillingen er lagt opp med innledning som forteller om dagens samfunn. Deretter inviteres gjestene inn til den gripende forestillingen hvor handlingen brer seg ut på scenen foran dem og videre ut i rommet hvilket gir en tredimensjonal effekt. Ved hjelp av teknologiske effekter brer forestillingen seg ut i salen og gir en filmopplevelse av de sjeldne. Filmen gir et innblikk i samenes urgamle myter og tradisjoner og hvordan disse forestillingene fortsatt preger det moderne samiske samfunn. Kanskje vil historien hjelpe deg å forstå din plass i naturen og verden omkring deg. Forestillingen vises på 8 språk etter bestilling: tysk, engelsk, fransk, spansk, italiensk, japansk, norsk og samisk.