Sirkusets historie

Fra sirkus til ulv & gaupe

Det finnes en rekke av slike tilbud rundt om i landet vårt, og så klart også i nabolandene våre. Hvordan oppstod egentlig dette med sirkus? Har de endret seg gjennom årene? Hva er det vi søker og ønsker å oppleve når vi oppsøker slike steder? Det som er sikkert at tilbudene er blitt langt større i løpet av de siste tiårene, kan vel si at det er som i de fleste andre bransjer og at det er tilbud og etterspørsel som gjelder også her. Vi som kunder stiller større krav, og det gjelder for aktørene og finne tilbud og innhold som tiltaler oss og som så klart er levedyktig.

Tivoli & sirkus til ulv og gaupe

Hverken tivoli eller dyreparker er noe nytt, hva som kom først er jeg ikke sikker på men dette er noe som har eksistert i mange år. Men det som har endret seg er nok type tilbud innenfor dette segmentet, før så man kun dyr inne i manesjen på et sirkus eller ponniridning på et tivoli. Nå skal det være mer eksotisk og mer usivilisert, Langedrag er vel et godt eksempel på at vi ønsker å oppleve dyrene i sitt rette element nemlig ute i naturen. De fleste barn synes det er mer spennende å se en ulv eller gaupe i sitt rette element, enn en elefant som kan svinge seg i manesjen. Årsaken til at det er blitt slik er nok mange, dessverre er det en del sirkus som er blitt borte de siste årene nettopp på grunn av sterk konkurranse fra andre underholdningstilbud.

Sirkusets historie

Sirkusets historie
Sirkusets historie

Som alt annet her i verden, har så klart sirkusene sine historie og opphav for å si det på den måten. Vi må faktisk tilbake til tiden før Jesu fødsel for å finne de første sirkusene, dette var kanskje ikke helt overraskende i Roma. Circus Maximus er det første kjente navet på et sirkus, som forøvrig stammer fra latin; Circus og betyr sirkel eller veddeløpsbane. Sirkusene hadde langt mer betydning på denne tiden, også politisk for dette var en arena hvor både ledere og fotfolket kunne treffes likeverdig, ja til og med kunne ha en dialog som ellers var helt utenkelig på den tiden. Vi snakker her om tiden rundt 300 før kristus, det var altså Roma men også i Egypt at dette med sirkus oppstod med noe av den samme form og innhold vi kjenner i dagens sirkus.

Hesteveddeløp og stridsvognkjøring

I sin spede begynnelse, var faktisk hesteveddeløp og stridsvognkjøring noe av det man kunne finne på programmet. Det samme var det med gladiatorkamper for å tekke romerfolkets iver etter å se blod, som vi forstår er det mye som er endret opp gjennom årene. Vi kjenner vel mest sirkus i våre dager som et sted hvor man kan oppleve eksotiske dyr og morsomme klovner, men alt har sitt opphav og dette var en liten forsmak av hva du kan lese om historien bak dette med sirkus. Som vi kan forstå så endrer ting seg hele tiden, ser vi mange år tilbake så var underholdningsbransjen en helt annen. I vår tid er det nok internett som har bidratt mest til de store endringene, uten tvil.